Stormen….

…har härjat, o alla männen med motorsågar har ”gjort sitt” för framkomligheten… ??

Här tog dey stopp, så de var inte helt klara, uppenbarligen. ???

Ord är överflödiga….vilken oreda.